Hushållningssällskapet står för körkortet

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge har beslutat att från och med höstterminen 2018 erbjuda eleverna ett körkortsstipendium.

Erbjudandet gäller alla elever antagna till Naturbruksprogrammet eller Bygg-och Anläggningsprogrammet vid Gamlebygymnasiet, Naturbruksgymnasiet Kalmar och Ingelstadgymnasiet.

I flera yrken ställs det krav på körkort i samband med rekrytering. Trots det är många unga arbetssökande körkortslösa. 1989 hade 76 procent av Sveriges 18-24 åringar körkort, enligt SCB. 2016 hade andelen minskat till 58 procent.

– Det här är ett sätt för oss att säkerställa våra elevers anställningsbarhet. Vi vill inte att kostnaden som ett körkort medför ska bli en flaskhals för en framtida yrkeskarriär. Alla våra elever ska, i den mån vi kan bistå, ha samma förutsättningar när de ställs till förfogande på arbetsmarknaden, säger Hushållningssällskapets vd Mats Halling.

– Förhoppningsvis blir det också en morot för eleven att sköta sina studier, eftersom det är ett av kriterierna för att få stipendiet. Det som är bra för eleven är bra för oss och yrkesbranscherna. Ett win-win-scenario från alla synvinklar helt enkelt, fortsätter Mats Halling.

Vad innebär körkortsstipendiet?
I körkortsstipendiet ingår 10 körlektioner, teorilektioner samt risk 1 & 2. För att få stipendiet måste eleven vara behörig och inskriven på naturbruksprogrammet eller bygg- och anläggningsprogrammet på en av de tre gymnasieskolorna. Eleven ska också vara i fas med sina studier i årskurs 2, följa skolans och internatets ordningsregler och inte har olovlig frånvaro. Stipendiet söks under vårterminen av elever i årskurs två. Rektor på respektive skola avgör när under vårterminen stipendiet beviljas och kan tillämpas. De elever som redan har körkort, erbjuds ett stipendium för BE-behörighet.

För mer information kontakta:

Sofie Alvarsson, rektor Gamlebygymnasiet, tel. 0493-142 00, 0703-200 904

Tova Johansson, rektor Naturbruksgymnasiet Kalmar, tel. 0480-36 48 00, 0766-415 801

Jim Thorstensson, rektor Ingelstadgymnasiet, tel. 0470-388 00, 0733-477 831

Mats Halling, VD Hushållningssällskapet, tel. 0480-156 70,  070-549 10 69