Hushållningssällskapet Skaraborg utreder unik svinfarm

Att säkra leveransen av smågrisar är viktigt för slaktsvinsproducenten. Lösningen är ofta integrering på egna gården eller via avtal med en smågrisproducent. Hushållningssällskapet Skaraborg utreder nu möjligheterna med ett gemensamt ägt suggstall av slaktsvinsproducenter.

Tanken är att lantbrukarna som föder upp slaktsvin investerar tillsammans i ett gemensamt ägt suggstall. Jonas Rosman VD för Hushållningssällskapet Skaraborg ser detta som en spännande möjlighet för bönder att satsa framåt. Då antalet suggbesättningar minskar gäller det att säkra tillgången på smågrisar för slaktsvinsproducenten.

Initiativtagare till projektet är en grupp grisproducenter i Skaraborg. Hushållningssällskapet i Skaraborg kontaktades tidigt. Det beslöts att göra en generell studie för att få ett underlag att utgå från. Länsstyrelsen och Sparbanksstiftelsen tillhörande Sparbanken Skaraborg bidrog med finansiering. Under februari ska den studien vara klar att presenteras.

Sedan första mötet har intresserade lantbrukare tillkommit. Det finns nu en grupp som troligen kommer gå vidare i en skarp förstudie. Målet är att bygga en anläggning för 1350 suggor.

Smågrisproduktionen kommer drivas i ett gemensamt aktiebolag. Egna insatsen kommer vara i proportion till det antal smågrisar som levereras till den enskilda gården. Produktionen kommer drivas med anställda och en egen Vd. Förutom att tillgången på smågrisar säkras kommer priset på smågrisen över tid bli produktionskostnaden. Vinsten i bolaget tillfaller ju ägarna i proportion till köpta grisar.

Det blir också mer attraktivt att jobba i en större anläggning med fler anställda. En erfarenhet från Vadsbo mjölk AB som investerat i en mjölkproduktion för 1100 kor i Skaraborg. Den investeringen är gjord av en grupp ekologiska växtodlingsgårdar som samverkar i ett gemensamt bolag.

Om allt går vägen så kommer Skaraborg även ha ett andelsägt bolag inom svinproduktion igång inom två år.