Hushållningssällskapet Skaraborg Miljöcertifierat

 

I slutet på 2015 fick Hushållningssällskapet Skaraborg det efterlängtade diplomet som bekräftelse på att vi under året lyckats införa ett miljöledningssystem enligt Svensk Miljöbas standard.

Vi har under året bland annat genomfört en miljöutredning, tagit fram en miljöpolicy, satt upp mål för förbättringsarbetet, skapat nya inköpsrutiner och genomfört konkreta miljöförbättringar.

Nu fortsätter arbetet med att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt. Störst påverkan på miljön har Hushållningssällskapet genom den verksamhet vi bedriver med råd, försök och utvecklingsprojekt och för att effektivisera jord- skogsbruk, och landsbygdsföretagande. Ett effektivare resursutnyttjande är bra både för plånboken och för miljön.

Negativ påverkan på miljön har Hushållningssällskapet framförallt genom utsläpp av växthusgaser från våra bilar, från arbetsmaskiner inom vårt jordbruk och vid tillverkningen av de insatsmedel vi använder i vår verksamhet. Utsläpp från el och uppvärmning utgör i sammanhanget mindre poster.

Under 2016  kommer därför fokus läggas på våra inköp och transporter. Är du leverantör till oss? Då kanske vi hörs!

hs_r_miljocertifierat_2015

Ulf Axelson och Stellan Johansson – stolta mottagare ;-) av Svensk Miljöbas diplom tillsammans med vår utfärdare Maria Hedqvist från Cowi