Trädgårdskonsulent Haldo Edlunds fond

Stipendium för dig från f.d. Kristianstads län och som vill förkovra dig inom trädgårdsämnet.

Fondens ändamål är att

  • att utdela stipendier till högre studier inom trädgårdsämnet för elever som genomgått Naturbruksgymnasiet eller motsvarande inom f.d. Kristianstads län eller elever från det gamla länet som studerar trädgårdsrelaterade ämnen vid yrkeshögskolor, högskolor eller universitet.
  • att anslå medel till kurser och utbildningar för trädgårdsföretagare, hemträdgårdsodlare koloniföreningar, ideella föreningar inom trädgårdsområdet och andra till området knutna trädgårdsintresserade personer eller organisationer.
  • att årligen utdela en belöning till framstående trädgårdsföretagare, – odlare eller tjänsteman inom trädgårdsbranschen inom f.d. Kristianstads län
  • att anslå medel till studieresor eller för utländsk utbildning inom trädgård för trädgårdsgivare, i första hand anställda vid Hushållningssällskapet i f.d. Kristianstads län.

Ansök om stipendium

Skicka in ansökan senast den 31 december.