Maria Collins fond

Bidrag och stipendium för dig som bor i eller kommer från Bara härad och ägnar dig åt jordbruk.

Maria Collins fond delar ut bidrag  till driftiga och kompetenta innehavare av mindre jordbruk inom Bara Härad, med företräde för sökande från Lyngby och Genarps socknar, till kalkning, markkartering och byggnadsförbättringar (erforderliga handlingar bifogas), avsedda att genomföras under året ansökan skickas in.

Stipendium kan också sökas av söner och döttrar till jordbrukare mantalsskrivna inom Bara Härad. Stipendierna är avsedda för studier i jordbruk och dess binäringar vid kurser som skall starta under innevarande år. Studierna skall omfatta minst en termin. Beviljat stipendium betalas ut när intyg om genomgången utbildning skickats in.

Du kan dessutom söka bidrag till vetenskaplig forskning och försöksverksamhet inom jordbruket inom f d Malmöhus län.

Ansök om stipendium

Skicka in ansökan senast den 1 mars.