Johannes och Kerstin Jönssons minnesfond

Stipendium för dig som studerar inom den gröna näringen och kommer från Luggude.

Stipendierna utgör bidrag för studier vid lantbruksskola, lanthushållsskola, högskola eller motsvarande utbildning inom jordbruk.

Stipendierna tilldelas elev, som är bosatt i eller härstammar från Luggude härad och som på grund av flit och gott uppförande kan anses förtjänt därav.

Stipendium kan årligen sökas senast den 1 juni. Ansökningsformulär