Hjalmarsfonden i Luggude Södra häradsgille

För dig från Luggude Södra som utbildar dig inom jordbruksnäringen.

Person som under innevarande år går utbildning inom jordbruksnäringen/jordbrukets förädling och som är mantalsskriven eller härstammar från verksamhetsområdet för Luggude
Södra häradsgille (enligt bifogad karta), kan ansöka om stipendium från Stiftelsen Hjalmarsfonden.

Bidrag kan också ges som uppmuntran åt utövare av och anställda inom jordbruksnäringen med anknytning till verksamhetsområdet för Luggude Södra häradsgille.

Elev vid naturbruksgymnasium, lantbruks- eller lanthushållsskola, skogsbruksskola, högskola eller motsvarande utbildningar och som är mantalsskrivna eller härstammar från verksamhetsområdet för Luggude Södra häradsgille, kan ansöka om stipendier från Hjalmarsfonden.

Stipendium kan årligen sökas senast den 1 november. Ansökningsformulär

Kontakt: Hilding Tornerhjelm, tel  070-816 10 18