Betty Månssons fond

Stipendium för dig från Skabersjö eller Bara till bland annat studier inom lantbruk.

Bidrag delas ut till ungdom från Skabersjö eller Bara församlingar för utbildning i lantbruksyrke eller som bidrag vid startande av jordbruksverksamhet. Fonden förvaltas av Hushållningssällskapet Skånes styrelse och skall varje år avge berättelse över förvaltningen av fondens angelägenheter.

Ansök om stipendium

Skicka in ansökan senast den 1 mars.