Helgegården

Helgegården är belägen i Skepparslöv utanför Kristianstad och är en av Hushållningssällskapet Skånes tre försöksstationer.

Helgegården köptes av dåvarande Hushållningssällskapet Kristianstad år 1965. Nu drivs gården som en växtodlingsgård med stor rotfruktsodling och med inriktning på potatis. Förutom potatis odlas också morötter och sockerbetor.

Den sammanlagda arealen uppgår till 76 ha. Man arrenderar också Källunda gård på 50 ha samt kommunmark på 18 ha.

Förutom att nyttjas som försöksgård används också Helgegården som kontor för både Hushållningssällskapet Skånes och HIR Skånes personal.