Bjärsjölagård

 

Jordbruksdriften omfattar Bjärsjölagård och Bjärröd. Arealen omfattar 195,5 ha åker, 59 ha betesmark, 67 ha skog samt 27 ha tomt och övrig mark. Summa 348,5 ha. Växtodlingen är huvudsakligen inriktad mot foderproduktion. Förutom vall odlas majs och foderspannmål.