Hushållningssällskapet Skåne vidareutvecklar fältförsöken

Fältförsöksverksamheten är central för Hushållningssällskapet Skåne och nu satsar vi ytterligare genom att vidareutveckla vår organisation.

I samband med att vår nuvarande försöksledare Ola Sixtensson under mars blir VD för Scandinavian Seed förstärker vi organisationen med förutom Försöksledare också en Utvecklings- och marknadsansvarig inom försöksverksamheten.

”Vi vill med denna förstärkning jobba tydligare med utvecklingsfrågor och vässa vårt erbjudande till marknaden” berättar Sven Fajersson, VD Hushållningssällskapet. ”Vår kombination med en stark försöksavdelning och framstående forskare ser vi kan ge spännande nya kunduppdrag” fortsätter Sven Fajersson.

Det är två erfarna personer med gedigen fältförsöksverksamhet bakom sig som nu tar över rodret.

Den 13 mars tillträder Kristoffer Gustafsson som ny Försöksledare tillika avdelningschef för förssöksavdelningens 30 anställda. Kristoffer är lantmästare och har arbetat på Hushållningssällskapet inom fältförsöksverksamheten sedan 2010 och de sista två åren som Fältförsöksledare vid försöksstationen Helgegården utanför Kristianstad

Ulrika Dyrlund Martinsson börjar den 1 mars 2017 som Utvecklings och Marknadsansvarig inom fältförsöksverksamheten. Ulrika är lantmästare och har arbetat inom fältförsöksverksamheten sedan 2008 och de sista tre åren som Fältförsöksledare vid försöksstationen på Borgeby.

”Det är med stor tillfredställelse jag kan konstatera att vi har mycket kompetenta medarbetare i organisationen som vill ta sig an nya utmaningar” säger VD Sven Fajersson.

Ulrika Dyrlund Martinsson-Utvecklings och Marknadsansvarig

Kristoffer Gustafsson-Försöksledare

Kontaktuppgifter:

Sven Fajersson, 010-476 20 01

Kristoffer Gustafsson, +4610-476 20 50
Kristoffer.gustafsson@hushallningssallskapet.se

Ulrika Dyrlund Martinsson, +4610-476 20 31
Ulrika.Dyrlund-Martinsson@hushallningssallskapet.se