Hushållningssällskapet Skåne räddar värdefull kompetens

Sveriges bönder och rådgivare kan andas ut. Nematodlaboratoriet vid SLU Alnarp var hotat av nedläggning. Så blir det inte. Nu tar Hushållningssällskapet Skåne över och satsar istället på att utveckla verksamheten.

Nematoder är en av de största skadegörarna inom växtodlingen. Det kan till exempel handla om skador i havre, potatis och betor orsakade av s.k. cystnematoder. De här skadorna är i högsta grad fortfarande aktuella, men under senare år har de frilevande nematoderna hamnat i fokus. Betydelsen av dessa är med säkerhet ett större problem än vad vi hittills trott. Idag pågår därför forsknings-projekt för att bland annat undersöka hur nematoderna påverkar sockerbetor och morötter.

Mångårig kunskap
Laboratoriet har två specialister. Susanne Andersson jobbar främst med cystnematoder och Maimoun Hassoun jobbar med fritt levande nematoder. Båda har lång erfarenhet av artbestämning och att identifiera olika nematoder. De håller hög klass, också ut ett europeiskt perspektiv.

–       Vi ser flera fördelar med att nematodlaboratoriet blir en del av vår verksamhet, säger Sven Fajersson, vd Hushållningssällskapet Skåne. Resultaten kommer att vara en tillgång för våra rådgivare och på sätt också för våra kunder. Dessutom jobbar vi ofta ute i fält och det kan innebära att vi får fler prover för analys.

Samma inriktning
Den 1 april 2015 tar Hushållningssällskapet Skåne över verksamheten från institutionen för växtskyddsbiologi på SLU Alnarp. Laboratoriet kommer att fortsätta med samma inriktning som tidigare, det vill säga undersökning av jord- och växtprov på uppdrag från enskilda odlare, företag, organisationer och myndigheter. Vi räknar med att laboratoriets personal kan delta i undervisningen på SLU Alnarp och ha ett nära samarbete med SLU:s forskning om nematoder. Tills vidare fortsätter verksamheten på Alnarp och nås på samma telefonnummer som förut, tel. 040-41 52 52.

Kontaktperson
Sven Fajersson, vd Hushållningssällskapet Skåne
tel. 0705-49 53 91, e-post sven.fajersson@hushallningssallskapet.se