Hushållningssällskapet ska utveckla ekologiska trädgårdsodlingen i Sverige

Nyligen fick Hushållningssällskapet Västra ett glatt besked - tre miljoner kronor i en stor utlysning om ekologisk trädgårdsodling.

Hushållningssällskapet Västra ska utveckla den ekologiska trädgårdsodlingen i hela Sverige. Det blev klart häromdagen.
Hushållningssällskapets hortonomer och experter på små och storskalig trädgårdsodling fick hela tre miljoner kronor i en stor utlysning om ekologisk trädgårdsodling för att utveckla och utbilda företagare. Det blir digitala utbildningar, studieresor, mentorskap etcetera som ska lyfta den ekologiska trädgårdsodlingen till en högre nivå i hela Sverige. Eftersom trädgårdsodling är ett prioriterat arbetsområde för Hushållningssällskapet Västra så firades denna glada händelse med tårta på Vänersborgskontoret och tackar Jordbruksverket för förtroendet.