Stipendier och fonder

Privata donationer utvecklar landsbygden

Som oberoende kunskapsorganisation har vi med stor omsorg arbetat för utvecklingen av svenskt skogs- och lantbruk i över 200 år. Privata donationer genom till exempel arv, gåva och testamente gör att vi kan fortsätta detta viktiga arbete. Dessa donationer förvaltar vi i stiftelser och fonder för att kunna bedriva bland annat aktuell forskning, högkvalitativ kunskapsförmedling och säker tillväxt på landsbygden i Sjuhärad.

Stipendier

Varje år delar vi ut stipendier från stiftelser till landsbygdsföretagare och naturbrukselever som på olika sätt visat sig vara förebilder. Stipendiaterna utses av Hushållningssällskapet Sjuhärads gillen och styrelse.

Donationer

Genom åren har ett flertal värdefulla donationer gjorts till Hushållningssällskapet Sjuhärad. De har gjort det möjligt för oss att driva forskningsverksamhet och satsa på utbildning som till exempel Strömma Naturbrukscentrum. De har också gett oss en fantastisk arbetsplats med kontorshotellet Landsbygdens Rådgivningscenter som delar tomt med Rådde gårds försöksstation och dikoproduktion.

Stiftelsen Länsjägmästare K.F. Mellquists donationsfond

Donationen består av fastigheten Rådde gård i Länghem. Arealen är på ca 490 ha, varav 80 ha åker, 50 ha beten, 340 ha produktiv skog och övrigt 20 ha. Donationen erhölls 1949 och är idag en viktig resurs i Hushållningssällskapets försöksverksamhet. Enligt donationsbestämmelserna ska egendomen ”brukas i egen regi på sätt sällskapet finner lämpligt för sin verksamhet till jord- och skogsbrukets fromma, men får inte avyttras”.

Stiftelsen Fritz Brusewitz donationsfond

Stiftelsen är en kapitalstiftelse som delar ut 70% av avkastningen till Hushållningssällskapet för allmännyttiga ändamål. Donationen erhölls 1941.

Stiftelsen Makarna Willéns donationsfond

Huvuddelen av tillgångarna ligger i den gamla delen av kontorsbyggnaderna på Landsbygdens Rådgivningscenter. Avkastningen ska främja det utvecklingsarbete som Hushållningssällskapet bedriver. Donationen erhölls 1947.

Stiftelsen A.M. Salmenii

Stiftelsen ändamål är att främja veterinära ändamål. Stiftelsen härstammar från 1835.

Stiftelse Claes Svantessons donationsfond

Belöningar ska utdelas till lantbrukare i Gäsene gille. Donationen erhölls 1944.

Stiftelsen Widéns bidragsfond

Stipendier delas ut till elever på Naturbruksgymnasiet Strömma. Donationen erhölls 1950.