Rådde försöks- och demonstrationsgård

På Hushållningssällskapet Sjuhärad anlägger och förvaltar vi försök inom den gröna näringen på Rådde gård i Länghem. Växtodling, skog, biogas och djurproduktion är de ämnesområden vi arbetar mest med. Inom området växtodling specialiserar vi oss på vall och grovfoder. Vi som jobbar med försöken har lång erfarenhet och god kunskap inom näringen. När du kontaktar oss får du en kontaktperson som guidar dig från planering av försöksupplägg till bearbetning av försöksresultat.

Försöksplatsen Rådde Gård är belägen 186 meter över havet med jordarten moränmo, vilket representerar en stor del av sydsvenska höglandet. Vår försöksgård på Landsbygdens Rådgivningscenter, Rådde Gård i Länghem har bra markförhållande, moderna lokaler och maskiner som gör det möjligt att leverera kvalitativa resultat när du behöver dem som bäst.