Regionala verksamheter

Hushållningssällskapet Sjuhärads rådgivningsverksamhet utförs av Rådgivarna i Sjuhärad som sitter i samma hus. Tack vare närheten kan vi ha utvecklande samarbete mellan forskning, fältförsök och rådgivning. Vi har kontor på Landsbygdens Rådgivningscenter tillsammans med flera andra företag inom gröna näringen.

Forskning och utveckling

I Sjuhärad har vi forsknings- och utvecklingsprojekt inom framför allt biogas, skog, biokol, mjölk- och köttproduktion, hästnäringen samt vall- och spannmålsodling. Vi har både expertkunskap och hög kompetens inom projektgenomförande och projektledning.

Försöksgård

Rådde försöks- och demonstrationsgård är specialiserad på fältförsök för vall och spannmål under lokala förhållanden, men har också försök inom skog. På Rådde gård finns en ekologisk dikobesättning, egen vallodling och aktivt skogsbruk.

Utbildning

På Strömma Naturbrukscentrum utbildar vi framtidens landsbygdsföretagare. Här erbjuds gymnasieutbildningar som ger yrkesbevis och en god grund för vidare utbildning inom hästskötsel, maskin, lantbruksdjur, djurvård och hund. Hushållningssällskapet Sjuhärad är dessutom delägare i Hvilan Utbildning som erbjuder gymnasie- och vuxenutbildning inom trädgård.