Hushållningssällskapet sätter grön prägel på Hack for Sweden

Hack for Sweden pågår under 2 dygn. Data-eventet är ett unikt samarbete mellan 30 myndigheter och organisationer som vill få fram nya tjänster och produkter med hjälp av officiella öppna data. Vi låter de 200 deltagarna jobba med gröna utmaningar.

Läs artikel från Lant Lantbruk om eventet här!

Helgen 13–15 april under 48 intensiva timmar samlas studenter,

utvecklare, innovatörer och entreprenörer på Norrsken House i Stockholm för att lösa samhällsutmaningar med hjälp av öppna data. Hushållningssällskapet bidrar med gröna utmaningar till de 200 deltagarna och en mötesplats för alla med grönt fokus.

Nicklas Bengtsson ansvarar för satsningen och ser fram emot alla idéer som kommer att uppstå under helgen;

Vi har ett grönt förmingel hos oss på Hushållningssällskapet där vi berättar om den gröna näringen och behovet av nytänkande för att utveckla lantbruket och landsbygden. Då berättar vi också mer om våra case. Förbundskontoret ligger lägligt 10 minuter från Norrsken House där tävlingen är,  berättar utvecklingsledare Nicklas Bengtsson.

Hushållningssällskapet deltar med 4 case. Standby under hela hackathon för att coacha med fakta och stöd är våra rådgivare;

Simon Halling Ekmåne – skogsrådgivare med teknikfokus,

Henrik Stadig – växtodlingsrådgivare,

Tove Stenberg – matkonsult och Ann-Charlotte Wallenhammar, forskningschef.

Utmaningar som kommer att engagera deltagarna
Hur kan skogsägaren få koll på trädhälsan, utan att själv gå ronden bland alla träden? Vilken mark ska användas och vad behöver odlas när Sverige ska öka sin självförsörjningsförmåga? Vilken gröda kommer drabbas av den skadliga svampen bomullsmögel nästa gång? Vad är ett rimligt arrendepris på marken och finns någon i närheten som är intresserad?

Hack for Sweden är ett nytt sätt för oss att bidra med kunskap för landets framtid. Det tvärvetenskapliga och kreativa upplägget är en möjlighet att nå utanför mer självklara arenor, menar Heléne Jansdotter Lindholm, marknads- och kommunikationsansvarig.

Mer om våra case

Bomullsmögel

Många växtsjukdomar sprids med hjälp av vind vid vissa temperaturer och frön och svampsjukdomar kan finnas dolda i marken i flera år. Så att räkna ut vilken åker som drabbas av vad är bara en väldigt avancerad datakörning bort.

Träden

Att ha bra information om skogen är av största vikt för skogsägare och skogsrådgivare. Möjligheter att samköra data från satelliter, drönare och papperskartor och automatiskt kunna se hälsan på träden i skogen är av största vikt, särskilt när trädhälsan syns bäst från 20 meters höjd.

Arrende

Vad är ett rimligt arrendepris på marken och vem i närheten är intresserad? Det är en fråga som många ställer sig nu när gårdarna blir större och större, samtidigt vill få sälja sina gårdar. Kan man med hjälp av offentlig data och artificiell intelligens få en fingervisning om detta?

Självförsöjning

Var får vi vår mat ifrån vid en zombieepidemi eller krig när transportvägarna är blockerade? Kanske orealistiskt men mer realistiskt är att vi i Sverige importerar 50% av vårt livsmedel och mycket av vår åkermark byggs igen med industrier, vägar och annat. Frågan är vad ska vi använda vår mark till på bästa sätt, biobränsle, industrifastigheter, mat.

PM Hushållningssällskapet är med på Hack for Sweden

Hack For Sweden Rådgivare