Hushållningssällskapet prisades

Två styrelseledamöter i Hushållningssällskapet prisades vid Kungliga skogs- och lantbruksakademiens högtidssammankomst. Dessutom valdes Jimmy Larsson, nationell affärsutvecklare på Hushållningssällskapet, anställd på HIR Skåne, in i akademien.

Henrik Jönsson, lantmästare från Staffanstorp, tilldelades Anders Walls landsbygdsstipendium vars syfte är att stimulera och uppmuntra unga entreprenörer till insatser för landsbygdens utveckling.

Enligt motiveringen gör Henrik Jönsson stora insatser under mottot ”arbeta med och inte mot naturen”. Han har ett stort intresse för teknik och ledarskap i uthålligt jordbruk. Han arbetar bland annat med ekologisk humleodling.

Henrik Jönsson var en av de unga som deltog i Framtidslabbet som anordnades av Hushållningssällskapens förbund hösten 2018. Årets efter valdes han in i Hushållningssällskapet Skånes styrelse.

Sigrid Agenäs, professor vid SLU och ledamot i Hushållningssällskapet Gotlands styrelse, fick akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning.

Hon belönas för att hon framgångsrikt under många år har undervisat både på grundnivå och på forskarutbildningen på SLU. Hennes undervisning sker inom laktationsbiologi och mjölkproduktion vid institutionen för husdjurens utfodring och vård.

Enligt motiveringen är hon kreativ, kunnig och mycket engagerad i studenternas utveckling. Hon har alltid vetenskaplighet i fokus och hon är engagerad i strategiska undervisningsfrågor.

Sigrid Agenäs är bosatt i Hemse på Gotland.

För mer information kontakta förbundsdirektör Jesper Broberg på 070-22 99 878 .