Hushållningssällskapet partner i två nya centrumbildningar

I två nyligen beviljade centrumbildningar är Hushållningssällskapet partner. Det handlar om en mångmiljonsatsning på svenska centrum för livsmedelsforskning och innovation.

De fyra centrum som beviljas medel i utlysningen Centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet bygger på samverkan mellan akademi och näringsliv och kommer att ha sina huvudsäten i Örebro, Stockholm, Uppsala och Borås, med arbetsområden över hela Sverige.

Det ena är SustAinimal – a collaborative research centre exploring the future role of livestock in sustainable and competitive Swedish food production systems.

Huvudsökande organisation: SLU, Uppsala. Totalt sökt budget 47 999 996 kronor.

Partner förutom Hushållningssällskapet är:  RISE, Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Högskolan i Dalarna, Lantmännen, Lantbrukarnas Riksförbund, Hushållningssällskapet, Norrmejerier, KLS Ugglarps, Agroväst, Vreta Kluster, Växa Sverige, Gård & Djurhälsan, Föreningen Svenskt Naturbeteskött, Svenska Vallföreningen. Huvudsökande organisation är SLU, Uppsala.

Det andra centrum som beviljas där Hushållningssällskapet medverkar är: Food Innovation Enabling Sustainable Transition – FINEST med Rise som Huvudsökande organisation. Totalt sökt budget 47 996 020 kronor.

Partner förutom Hushållningssällskapet är: Chalmers, Uppsala universitet, Region Västerbotten, Umeå kommun, LRF, Livsmedelsföretagen, Mycorena, Lantmännen, Solina-Sweden, IKEA Food Service, Lyckeby Culinar, Skira, Axfoundation, Boofood, Foodhills AB, ICA. Huvudsökande organisation är RISE, Borås.

Formas kommenterar satsningen: ”Ambitionen var att finansiera två till tre centrumbildningar, men den höga kvaliteten och de gedigna ansökningarna gjorde att Formas forskarråd beslutade att finansiera fyra centrum för att ta tillvara den kraftsamling som gjorts inom svensk livsmedelsforskning och -industri inför denna utlysning.”

Forskningsrådet Formas finansierar fyra centrum för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet. Syftet är att bidra till utveckling och innovation samt stärka kunskap och kompetens i hela livsmedelskedjan genom nära samarbete mellan forskare, näringsliv och andra aktörer i samhället. I satsningen fördelas 192 miljoner kronor mellan fyra centrumbildningar med ett stort antal deltagande parter runt om i Sverige.

De två övriga centrumbildningar som beviljats är BLUE FOOD – Centre for the seafood of the future – Plant-based proteins for health and wellbeing (PAN Sweden).

Ansvarig inom Hushållningssällskapet är Tina Sandell.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här