Hushållningssällskapet om den nationella säkerhetsstrategin

Sven Lindgren förbundsordförande i Hushållningssällskapens förbund uttalar sig i ATL (10/1) om den nationella säkerhetsstrategin som presenterades  vid Folk och försvars rikskonferens i Sälen i går.

Sven Lindgren är inte imponerad av den nya säkerhetsstrategin och menar att den saknar två saker, mål och budget!

– Vi har väntat på livsmedelsstrategin sedan mars 2015 då arbetet inleddes med den. En färdig strategi skulle presenteras under våren 2016, sedan skulle den vara klar till sommaren, sedan under hösten och nu ar den förhalats ytterligare, säger Sven Lindgren.

Läs hela artikeln här