Hela Sverige Blommar – Norrbotten-Västerbotten

Hela Sverige Blommar – Norrbotten-Västerbotten är ett samarbetsprojekt mellan lantbrukare, myndigheter och företag i Norrbotten och Västerbotten. Vi vill gynna nyttoinsekter och lyfta fram deras roll i ekosystemet för vår livsmedelsförsörjning. I år kommer 350 kg frön att delas ut till lantbrukare runt om i länen.

Vill du vara med? Fyll i formuläret nedan – vi söker både lantbrukare och sponsorer till projektet.

Tillsammans gynnar vi den biologiska mångfalden

Hela Sverige Blommar går ut på att lantbrukare odlar mat till insekter på en liten del av sina åkrar. Här blommar bovete i vitt, honungsört i ljuslila, doftklöver i rosa, blodklöver i mörkröd och klängande luddvicker i lila. Ett smörgåsbord med pollen och nektar till många olika pollinerande insekter.

Här finns även mat till fåglar och skydd till många andra nyttoinsekter. På så sätt gynnas hela ekosystemet och den biologiska mångfalden som behövs för vår livsmedelsproduktion.

De enskilda insatserna är små men ger effekt när vi jobbar tillsammans – för ett aktivt jordbruk som lokalt hos dig i Norrland gynnar den biologiska mångfalden med betande djur och genom att hålla vårt kulturlandskap öppet.

 


Vill du vara med i Hela Sverige Blommar – Norrbotten-Västerbotten?

Vi söker både lantbrukare som vill avsätta mark och sponsorer till projektet. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.