Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten har hållit årsmöte

Lördagen den 25 april hölls årsmöte för Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten där ett femtiotal medlemmar och ombud hade samlats på Hotell Nordkalotten i Luleå.

Mötet inleddes med ett anförande från ordförande Sven-Erik Österberg och sedan var det utdelning av årets landsbygdspriser. I år gick priserna till företagare från Ersmark, Kukkola, Lövsele, Råneå, Glommersträsk och Jokkmokk.

Lägesrapport från VD
Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens VD, Jan-Olof Puranen drog en lägesrapport från det gångna året och berättade bland annat om utvecklingsprojektet Öjebyn Agro Park som har startats upp under året. Målet är bland annat att hjälpa unga gröna entreprenörer.

Puranen nämnde även att sättfiskodlingarna går bra och att uppskattningsvis 30 000 personer i Norrbotten och Västerbotten fiskar i de vatten där sättfisk utplanterats. Även fastigheterna går bra och är tillsammans med kloka investeringar i skog och värdepapper den närande delen av verksamheten, säger han.

Avslutningsvis pekade Puranen på viktiga uppgifter för Hushållningssällskapets i framtiden. Klimatanpassningen av den gröna sektorn är en viktig bit tillsammans med lönsamhetsfrågorna, samt att locka den yngre generationen till de gröna näringarna. Puranen vill även utbilda konsumenterna och få dem att våga fråga vart maten kommer ifrån.

Ny ledamot och sammanslagningar
Förvaltningsutskottet fick tre nya ledamöter. Roma Wilma, Hörnsjö och Rolf Hjärtberg, Lovikka, valdes in på förslag från valberedningen. Landstingets representant Ingrid Johansson har gått i pension och Daniel Persson tar hennes plats. Valberedningen omvaldes för ytterligare ett år.

Det blir dock en del förändringar i de lokala Hushållningssällskapen/gillena. Stämman beslutade att Sorsele gille slås ihop med Norsjö-Malå-Lycksele gille, Övertorneå-Hietaniemi slås ihop med Karl-Gustav, och Norrfjärden går in i Piteå Älvdals lokala Hushållningssällskap.

Stämman informerades även om att lokala Hushållningssällskapet i Arvidsjaur har lagt ned sin verksamhet. Medlemmarna kommer erbjudas att välja vilket lokalt Hushållningssällskap man vill tillhöra.

Medlemsavgifter och motioner
Stämman beslutade även en höjning av medlemsavgiften på 50 kr och att ett nytt medlemskap instiftas. Nu kan man välja att vara ”stödmedlem” för 200 kr för att visa sitt stöd till Hushållningssällskapet. I stödmedlemskapet ingår inte någon medlemstidning.

Skellefteortens hushållningsgille hade lämnat in en motion med önskan om att återinföra medlemsutskicken via post. Förvaltningsutskottet hade skriftligen svarat på motionen med förslaget om att utreda om hur informationen ska fungera. Stämman godkände motionssvaret.

Under ”övriga frågor” lyfte Eva Forsmark, ordförande i Arjeplogs lokala Hushållningssällskap frågan om medlemsstrategin som diskuterats på ordförandekonferensen dagen innan. Vice ordförande Bernt Wikström meddelade att frågan noterats och att förvaltningsutskottet ska gå djupare i ärendet.

Avtackning av VD
Årsmötet avslutades med att Jan-Olof Puranen avtackades med en blomma då det var hans sista årsmöte som VD. Puranen som varit VD sedan 1994 skickade vidare rådet som han fått av sin företrädare, ”var rädd om stadsfastigheterna och rörelserna, avkastningen behövs för att utveckla rådgivnings- och medlemsverksamheten”.