Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten har hållit årsmöte

Ett trettiotal medlemmar och ombud hade samlats när Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten höll årsmöte på Pite Havsbad i Piteå. Här är en sammanställning av vad som beslutades.

• Rolf Hjärtberg, Lovikka, Roma Wilma, Hörnsjö och Regina Berg, Lövsele omvaldes som ledamöter i Förvaltningsutskottet för 2 år.

• Thor Viklund, Älvsbyn ersätter Berit Hardselius, Älvsbyn som ledamot utsedd av Region Norrbotten.

• Norrbottens landshövding Lotta Finstorp valdes som ordförande och Jörgen Ericsson, Sunderbyn valdes till vice ordförande för 1 år.

• Benjamin Bollhöner, Umeå ersätter Veronica Landström, Luleå som Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens personalrepresentant.

• Bo Hammarström, Umeå avslutar sitt förordnande i förtid. Ingen ersättare valdes.

• Förvaltningsutskottet sammansättning för 2023: Lotta Finstorp, Luleå, Regina Berg, Lövsele, Rolf Hjärtberg, Lovikka, Roma Wilma, Hörnsjö, Per Pesula, Kukkola, Jörgen Ericsson, Sunderbyn, Region Norrbottens representant Thor Viklund, Älvsbyn samt Benjamin Bollhöner, personalrepresentant.

• Anna-Maria Bergman, Råneå omvaldes som lekmannarevisor och med Katarina Karlsson, Överkalix som suppleant.

• Valberedningens ledamöter omvaldes av stämman. Sammansättning för 2023: Elise Tullnär-Nilsson, Jokkmokk (sammankallande), Lars Degerman, Råneå, Lennart Strömberg, Vännäs, Åsa Wallin, Luleå och Kjell-Ivar Hellman, Norrfors.

• Antalet lokala Hushållningssällskap/gillen fastställdes till 14 st. Skellefteortens hushållningsgille och Mellanbygdens hushållningsgille har tagit eget beslut om nedläggning vilket fastställdes av stämman. Medlemmarna överförs till Umé hushållningsgille, men möjlighet finns att välja direktmedlemskap i Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten alternativt att tillhöra annat gille om man så önskar.

• 1 motion hade inkommit till årsmötet. Lokala Hushållningssällskapet Karl Gustav vill att Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten anordnar en bussresa där man besöker Eldrimner och Ulldagarna i Kil mars 2024. Stämman beslutade enligt Förvaltningsutskottets förslag att Hushållningssällskapets personal som jobbar med medlemsfrågor får i uppdrag att ta fram ett förslag på en bussresa.

• 1 motion kom in för sent för att hinna behandlas av Förvaltningsutskottet inför årsmötet. Motionen kom i stället, i samråd med Mellanbygdens ordförande, att diskuteras på ordförandekonferensen och resultat av dessa samtal redovisades på årsmötet, enligt nedan.

Mellanbygdens hushållningsgille vill att: Medlemmar vid förändring om medlemsanslutningar och nedläggningar blir tillfrågade om de vill vara direktanslutna till HS eller om de vill ingå i något annat gille. SVAR: Det går redan idag att vara direktansluten och vid sammanslagningar finns möjlighet att välja annan gillestillhörighet än geografiskt närmsta gille.

Mellanbygdens hushållningsgille vill att: HS Förvaltningsutskott tar upp till diskussion om hur medlemsdemokratin ändå kan upprätthållas när gillena blir färre och färre. SVAR: Frågan skickas vidare till Förvaltningsutskottet för diskussion.

Årets landsbygdsinsatser prisades – läs mer om pristagarna här