Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten har hållit årsmöte

Lördagen den 23 april höll Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten årsmöte på Stiftsgården i Skellefteå. Ett trettiotal medlemmar och ombud hade samlats.

Årsmötet i korthet

  • Bo Hammarström, Umeå och Jörgen Ericsson, Sunderbyn omvaldes som ledamöter i förvaltningsutskottet för 2 år.
  • Per Pesula, Kukkola, valdes som ny ledamot i förvaltningsutskottet och ersätter Anders Öquist, Råneå som lämnar förvaltningsutskottet då hans förordande gått ut.
  • Norrbottens landshövding Lotta Finstorp valdes som ordförande och Bo Hammarström valdes till vice ordförande för 1 år.
  • Förvaltningsutskottet sammansättning för 2022: Lotta Finstorp, Luleå – Regina Berg, Lövsele – Rolf Hjärtberg, Lovikka – Roma Wilma, Hörnsjö – Bo Hammarström, Umeå – Per Pesula, Kukkola – Jörgen Ericsson, Sunderbyn – Region Norrbottens representant Berit Hardselius, Älvsbyn samt Veronica Landström, löntagarrepresentant.
    Anna-Maria Bergman, Råneå omvaldes som lekmannarevisor och med Katarina Karlsson, Överkalix som suppleant.
  • Kjell-Ivar Hellman ersätter Stig Stefansson i valberedningen. Övriga ledamöter, Elise Tullnär-Nilsson, Jokkmokk (sammankallande) – Lars Degerman, Råneå – Lennart Strömberg, Vännäs och Åsa Wallin, Luleå omvaldes av stämman.
  • Stämman beslutade enligt praxis om nedläggning av Lokala Hushållningssällskapet Överkalix, som varit vilande i 2 år.
  • Antalet lokala Hushållningssällskap/gillen fastställdes till 16 st varav Mellanbygdens och Vännäs-Vindelns gillen valt att vara vilande pga. Coronapandemin.
  • Inga motioner hade inkommit till årsmötet 2022.