Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten har hållit årsmöte

Ett fyrtiotal medlemmar och ombud hade samlats på Pite Havsbad i Piteå när Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten höll årsmöte.

Årsmötet inleddes med ett anförande om det gångna året från ordförande Bernt Wikström. Efter det delades priser ut för årets landsbygdsinsatser. Priset som årets landsbygdsföretagare gick till Stormyrbergets lantgård, Piteå. Årets lantbruksföretagare blev Renbergsvattnets Lantbruk AB från Skellefteåtrakten. Glimma Mjölk AB som är verksamma i Pålänge blev årets ungdomsföretagare, medan Ragnar Lassinanttis kulturpris gick till Kulturföreningen Gamla Apoteket i Jokkmokk. Årets lokala Hushållningssällskap blev Karl Gustav som bedriver sin verksamhet i Tornedalsområdet.

Stabil ekonomi med vinst
Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens vd Mikael Kivijärvi drog en grundlig genomgång av ekonomin och verksamheten. Verksamhetsåret 2018 omsattes 34 miljoner kronor och Kivijärvi kunde redovisa en vinst på 326 000 kr.

Nyval och omval
Landshövdingen i Norrbottens län, Björn O. Nilsson efterträder Bernt Wikström som ordförande. Till förvaltningsutskottet valdes tre nya ledamöter; Regina Berg som är företagare i Lövånger, Jörgen Eriksson som är ansvarig för jord och skog på SEB region norr samt Region Norrbottens representant för mandatperioden – Berit Hardselius, Älvsbyn. Rolf Hjärtberg, Lovikka, Roma Wilma, Hörnsjö och Karin Nordström, Jokkmokk omvaldes för ytterligare två år.

Elise Tullnär-Nilsson, Jokkmokk fortsätter som sammankallande i valberedningen som består av Lars Degerman, Råneå, Åsa Wallin, Luleå, Lennart Strömberg, Vännäs samt Bernt Wikström – som ersätter Gunnar Hedman från Skellefteortens gille.

Medlemsavgifterna lämnades oförändrade för 2020. Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

Avtackningar och hedersmedlem
Mats Granberg, Piteå och Region Norrbottens avgående representant Daniel Persson avtackades med blommor och boken ”Länsmejerskan” för sina insatser som ledamöter i förvaltningsutskottet.
Även Bernt Wikström, mångårig ledamot i förvaltningsutskottet avtackades som avgående ordförande. Bernt har lyckats med konststycket att först vara ordförande i Hushållningssällskapet Västerbotten och sedan även i det sammanslagna Norrbotten-Västerbotten. För sina gärningar valdes han av årsmötet in som hedersmedlem, på förslag från valberedningen.