Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten har hållit årsmöte

Ett femtiotal medlemmar och ombud hade samlats på KUST Hotell & Spa i Piteå när Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten höll årsmöte.

Årsmötet inleddes med ett anförande från ordförande Sven-Erik Österberg som drog en lägesrapport som började i stora världen och avslutades i Norr- och Västerbotten.

Sedan delades det ut priser för årets landsbygdsinsatser. Årets Landsbygdsföretagare blev Kicki Unga och Marie Nygårds som driver K&M in bageri och lanthandel i Kåbdalis. Pris som årets Lantbruksföretagare gick till Erik Bäckström, Stöcke. Frida Andersson som driver Tjers bryggeri i Överkalix blev årets Ungdomsföretagare.

Ragnar Lassinanttis kulturpris gick till Anders Alm och Marianne Söderberg för boken ”Jorden han ärvde”. Per-Ola Erikssons pris för föredömliga insatser inom de gröna näringarna gick i år till Holger och Margareta Henriksson, Rödupp Överkalix. Föreningen i Arjeplog prisades som årets lokala Hushållningssällskap.

Nyval och omval

Vid årsmötesförhandlingarna nyvaldes Karin Nordström, Jokkmokk till förvaltningsutskottet där hon ersätter Annika Almqvist. Roma Wilma, Hörnsjö och Rolf Hjärtberg omvaldes för ytterligare två år.

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av fem representanter. Lennart Strömberg, Vindeln valdes som ny medlem. Lars Degerman, Råneå, Åsa Wallin, Luleå, och Gunnar Hedman, Skellefteå omvaldes liksom Elise Tullnär-Nilsson, Jokkmokk som även fortsättningsvis blir sammankallande.

Årsmötet beslutade även att Umeå Norra hushållningsgille slås samman med Umeå Södra hushållningsgille och att det sammanslagna gillet ska heta Umeå hushållningsgille. Umeå Södras ordförande blir ordförande för det nya gillet.

En motion hade inlämnats och besvarats skriftligen av Förvaltningsutskottet. Stämman beslutade att bifalla motionen som innebär att Hushållningssällskapet ska se över rutinerna vid debitering av medlemsavgifter för att i framtiden undvika dubbelregistrering av medlemmar.

Stämman avslutades utan övriga frågor.