Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten har haft årsmöte

Ett trettiotal medlemmar och ombud sammanträdde när Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten höll årsmöte.

På grund av den rådande Coronapandemin hölls årsmötet som telefonmöte under ledning av ordförande, tillika Norrbottens landshövding, Björn O. Nilsson.

Årsmöteshandlingarna hade skickats ut i förväg till ombuden. Vd Mikael Kivijärvi redovisade en stabil ekonomi med en vinst på 430 000 kr för verksamhetsåret 2019, och en omsättning på 33,7 miljoner kronor.

Omval i förvaltningsutskottet och valberedningen

Björn O. Nilsson omvaldes av stämman som ordförande för ett år. Även Bo Hammarström, Umeå, Anders Öquist, Råneå och Jörgen Ericsson, Sunderbyn omvaldes som ledamöter i förvaltningsutskottet med förordnande på ytterligare två år. Rolf Hjärtberg, Lovikka, Roma Wilma, Hörnsjö, Karin Nordström, Jokkmokk och Regina Berg, Lövsele kvarstår i förvaltningsutskottet till 2021 och Region Norrbottens representant för mandatperioden – Berit Hardselius, Älvsbyn kvarstår till 2022. Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att välja Bo Hammarström som vice ordförande.

Elise Tullnär-Nilsson, Jokkmokk fortsätter som sammankallande i valberedningen som består av Lars Degerman, Råneå, Åsa Wallin, Luleå, Lennart Strömberg, Vännäs samt Bernt Wikström, Kåsböle.

Ordförande Björn O. Nilsson avslutade mötet med att tacka VD, personal och medlemmar för det gångna året.

Fotnot 1. Efter att bokslutet var klart drabbades Sverige av Coronapandemin. Hushållningssällskapet har noterat detta i verksamhetsberättelsen som en extraordinär händelse. Bedömningen är att Hushållningssällskapet är en stabil organisation med begränsad ekonomisk påverkan av den pågående Coronapandemin.

Fotnot 2. Då årsmötet genomfördes över telefon kommer prisutdelningen för årets landsbygdsinsatser ske på Öjeby Lantbruksmässa den 26 augusti.