Hushållningssällskapet lyfter studenter i unikt mentorsprogram

Under en av novembers få soliga dagar möttes mentorer och adepter för en gemensam halvtidsträff i Uppsala. Mentorsprogrammet för lantmästar-och agronomstudenter arrangeras av Hushållningssällskapet i sammarbete med Lantmännen Lantbruk.

Dagen inleddes på HS konsult som är Hushållningssällskapets rådgivningsbolag i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Dalarna och Gävleborgs län. Bo Selerud som är VD berättade om vad som väntar runt hörnet för studenterna som snart ska kasta sig ut i arbetslivet. Allt från omvärldsbevakning till CV och personligt varumärke diskuterades. Adepterna fick sedan berätta om deras erfarenheter från första halvåret tillsammans med sina mentorer. De uppskattade den inblick som de fått i mentorernas vardag och hur det fungerar på en arbetsplats och vilka olika typer av tjänster som finns på Hushållningssällskapet och Lantmännen.

Efter lunch och en kort promenad fortsatte dagen på Lantmännen Ceralia och deras kvarnverksamhet. Där möttes vi av platschef Daniel Simmonds som berättade om kvarnverksamheten och hur produktionen fungerar från vetekorn till malt mjöl. Sedan följde rundvandring på den fina anläggningen.

Såhär säger student Sofia Lindman, husdjursagronom, om mentorsprogrammet hittills.

”Första halvan av mentorprogrammet har gett otroligt mycket. Genom att både träffa hela gruppen och få ta del av alla adepters tankar och berättelser men också genom att träffa min mentor individuellt.

Insikten i min mentors arbetsliv har gjort mig ännu mer positiv till framtiden och att få komma ut i arbetslivet. Arbetet som rådgivare är väldigt varierande med både skrivbordsjobb och gårdsbesök som delar, vilket är något jag kommer värdesätta i mitt kommande arbetsliv.”

Syftet med mentorsprogrammet är att ge studenterna en inblick i det arbetsliv som väntar och branschens många möjligheter. Genom erfarenhetsutbyte och utvidgat nätverk ska såväl adepter som mentorer kunna dra nytta av programmet.