Hushållningssällskapet lyfter kvinnliga skogsägare

I skogsland (15/1) kan man läsa om Hushållningssällskapets intensivkurs i skogsägande som riktar sig till kvinnliga skogsägare. Intensivkursen är en av flera olika kurser som erbjuds i Hushållningssällskapets Regi.

Kursen för kvinnliga skogsägare arrangeras av Hushållningssällskapet Norrbotten/Västerbotten och syftet med kursen är att lyfta fram de kvinnliga skogsägarna samt bidra med kunskap, inspiration samt mod att driva skogsfastigheten.

12 vetgiriga skogsägare tar del av både teoretisk och praktisk kunskap om skogen. Foto: Håkan Landström

12 vetgiriga skogsägare tar del av både teoretisk och praktisk kunskap om skogen. Foto: Håkan Landström

Skogskvinnor

Maria Hedenström som är kursledare och ekonomirådgivare vid Hushållningssällskapet berättar för skogsland att deltagarna känner sig tryggare och att stämningen blir en annan med mer frågor,  i jämförelse med en blandad grupp.

Tina Westlund är ämnesansvarig för skog berättar mer om utbudet med tema skog:

– Hushållningssällskapet anordnar både kurser och skogskvällar för skogsägare inom olika ämnen, men med tyngdpunkt på hur du som skogsägare gör bra affärer och förvaltar din fastighet på bästa sätt. På vissa håll i landet anordnar vi också motorsågsutbildningar samt skräddarsydda utbildningar till skogsbranschen.

Se fler av våra kurser och andra evenemang i vår kalender