Hushållningssällskapet lanserar styrelseutbildningar till svenskt lantbruk

Hushållningssällskapet startar under 2018 styrelseutbildningar tillsammans med Executive People och Styrelseinstitutet. Jordbruksverket har gjort upphandlingen där upplägget från Hushållningssällskapet vann i konkurrens med flera andra.

Kurserna delfinansieras av EU genom Landsbygdsprogrammet.

Hushållningssällskapet kommer att leverera kurser från Värmland till Östergötland och söderut.

Kurserna går igenom skillnaderna mellan att strategiskt leda och planera verksamheten genom exempelvis gårdsråd eller styrelse. Fokus ligger på långsiktigt strategiskt arbete med företagets utveckling, och innehåller såväl praktiska verktyg och metoder för aktivt styrelsearbete som lagstiftning, ansvarsfördelning, ekonomistyrning och ledarskap.

Målgruppen för kurserna är alla som kan tänkas jobba i lantbruks- eller trädgårdsföretags styrelser, eller styrelseliknande förhållande. Avslutningen är en nätverksträff där blivande styrelsemedlemmar och företagare som vill starta upp sitt styrelsearbete träffas. Efter utbildningen diplomeras deltagarna.

Konceptet är inriktat på att stimulera ett aktivt strategiskt styrelsearbete och bidra till att rekryteringen av nya ledamöter underlättas. Tack vare utbildningen kommer ledamöter bli trygga i sina roller och förstå innebörden av styrelseansvar.

Upplägget är anpassat för de gröna näringarna med utgångspunkt i landsbygdens utmaningar.

  • Forskning visar tydligt att företag som arbetar aktivt med strategisk ledning och styrelsearbete de vet vad de vill, och har då större chans att nå dit. Det är positivt att Jordbruksverket förstår vikten av att öka ledningskompetensen och vill bidra till att föra in kunskap om detta i svenskt lantbruk. Jag har många gånger sett bevis på när företag i andra branscher börjat arbeta med aktivt styrelsearbete och utvecklats enormt. Nu ser vi med förväntan fram emot att bidra till att detta sker även inom svenskt lantbruk, berättar Jennie Cederholm Björklund på Hushållningssällskapet.

(Vi går ut med denna nyhet som pressmeddelande under dagen)

 

 

Mer information

Susanne Paulsson, Projektledare Hushållningssällskapet

susanne.paulsson@hushallningssallskapet.se

035-465 36

 

Inga-Lill Bergfors, Ekonomi-och företagsrådgivare Hushållningssällskapet

inga-lill.bergfors@hushallningssallskapet.se

0709-458 728