Distansutbildning i lantbruk 2024

Distansutbildning i lantbruk ger dig grundläggande kunskap och en god grund för att starta upp en egen verksamhet alternativt ta anställning i ett lantbruksföretag. Du får teoretiska kunskaper inom de tre huvudämnena ekonomi, växtodling och djurhållning.

Praktisk information

All undervisning sker på distans med föreläsare via internet och handledning via telefon. Föreläsarna är Hushållningssällskapets rådgivare med gedigen branschkunskap och erfarenhet. Vissa pass leds av externa gästföreläsare. Utbildningen omfattar 200 studietimmar fördelat över 20 veckor. Mellan föreläsningarna jobbar du med hemuppgifter. Utbildningen är uppdelad i en vårtermin och en hösttermin med uppehåll över sommaren.

Kursinnehåll

Marknadsekonomi

Instuderingsfrågor som ska redovisas:
Affärsidé, marknadskunskap: 10 h
Ekonomisk planering och budget: 10 h
Bokföring grund: 10 h

Landsbygdsföretagandets ekonomi

Instuderingsfrågor som ska redovisas:
Investerings- och produktionsgrenskalkyler: 22 h
Utvärdering av kalkyler med kommentarer: 15 h
Företagsformer och avtalsfrågor: 19 h

Arbetsorganisation och arbetsmiljö

Lagar och regler vid anställning av personal: 10 h
Lagar och regler som berör arbetsplatsen och anställda: 10 h

Växtodling

Växtodlingsplanering för planerad produktion: 35 h
Miljö och lagar som berör växtodlingsområdet: 10 h

Djurskötsel

Foderstatsplanering för aktuell djurproduktion: 35 h
Lagar som berör djurproduktion 10: h

Prov: 4 h

Förkunskaper och startstöd

Goda kunskaper i svenska, viss datorvana samt erfarenhet av lantbruk. I den föregående CAP-perioden fanns det krav på utbildning för att kunna uppfylla kriterierna för investeringsstöd via Jordbruksverket. För dem som har fått beviljat startstöd och godkänt uppskov från Jordbruksverket kan utbildningen med start 2024 tillgodoräknas.

Kursupplägg

Utbildningen ges på distans via Mötesrummet Google Classroom där ni får ett användarkonto. Du behöver internetuppkoppling, dator med högtalare, mikrofon och kamera för att kunna genomföra kursen.

Kostnad

Utbildningen kostar 10 500 kr plus moms.  Inköp av kurslitteratur tillkommer i form av böckerna ”Växtodlingens grunder”, Bengt Weidow och ”Mjölkkor”, Maria Nilsson. Övrig kurslitteratur ingår i kursavgiften.

Anmälan

Sista anmälningsdatum 24 december 2023.

Anmäl dig via den här länken:

Intyg

Efter genomgången kurs med godkänt deltagande och godkända uppgifter, får du ett kursintyg.

Kursstart

18 januari 2024.
All undervisning sker på torsdagar 9.00-12.00.

Kursdatum vår 2024*

18 jan, 1 feb, 15 feb, 29 feb, 14 mars samt 28 mars.

Kursdatum höst 2024*

10 sep, 24 okt, 31 okt, 14 nov, 28 nov samt 12 dec.

*Datum kan komma att ändras. Fastställt schema får du via mejl när du är antas till kursen.

Utbildningsanordnare

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge genom Naturbruksgymnasiet Kalmar.

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge är en organisation med 250 anställda och 3300 medlemmar. Vi hjälper lantbruksföretag att förbättra sin produktion och lönsamhet. Våra fristående gymnasieskolor utbildar arbetskraft till de gröna näringarna. Vi bidrar till hållbar livsmedelsförsörjning och livskraftig landsbygd.

Kontaktperson

Amanda Andersson
amanda.andersson@hushallningssallskapet.se
0730-85 62 74