Vår historia

Hushållningssällskapet i Kalmar tillhör de äldsta i landet.

Det bildades 1811 efter förebilder i Finland och på Gotland. Uppgiften för Hushållningssällskapet var redan från början att utveckla landsbygden för att få resurserna att räcka till för landets befolkning. År 1814 bildades Hushållningssällskapen i Kronoberg och Blekinge.

Idag handlar uppdraget mer om att utveckla landsbygden och landsbygdsföretagen så att fler kan bo och arbeta där. Vår vision är en landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer.