Skolan på gården

Undervisning mitt i verkligheten!

Skolan på gården är ett koncept som tar mellanstadieelever ut till en bondgård för en dags undervisning mitt i verkligheten. Skoldagen skapar intresse och kunskap för de gröna näringarna och hjälper eleverna ta medvetna beslut nu och i framtiden. Vår målsättning med dagarna är att ge eleverna kunskap om matens ursprung men hjälpa dem att förstå sambanden mellan hållbarhet, natur och djur, människa, miljö samt svenska mervärden. Skolan på gården kompletterar dagens undervisning och uppnår många lärandemål samt bidrar till att läran bondgården även får utrymme i mellanstadiet.

 

Hur fungerar Skolan på gården?

Skolan på gården innebär att barn har en skoldag med undervisning på en bondgård. Under skoldagen på gården får barnen gå till olika stationer där teori och praktiska övningar blandas.
Övningarna aktiverar flertalet av sinnena, barnen får se och själv uppleva att klappa djur, sitta i maskiner, höra ljud de inte är vana vid och smaka på olika livsmedel. Det gör att upplevelsen mycket större. Stationerna har ett tydligt tema som fördjupas och förklaras pedagogiskt av lantbrukarna själva.

Samarbetspartners

Skolan på gården kan drivas tack vare medel från våra samarbetspartners. Vi är väldigt tacksamma över de företag och organisationer som hittills har sponsrat och gjort denna dag möjlig för barnen att medverka på. Våra nuvarande samarbetspartners ser du nedan. Vi vill även passa på att tacka Leader Linné, Leader Västra Småland, KSLA, Sydved, Vätterhem, Allmänna arvsfonden och Svenska ägg som tidigare har varit med och sponsrat och bidragit till Skolan på gårdens uppbyggnad och att skoldagar genomförts. För att än fler barn ska komma ut på en härlig dag mitt i verkligheten så diskuterar vi gärna olika samarbetsavtal.