Våra gillen

Som medlem tillhör du det hushållningsgille du bor i. Gillenas gränser sammanfaller i stort med de gamla häradsgränserna. Varje gille har en egen styrelse och en aktivitetsgrupp eller hushållsnämnd. Gillena är viktiga för det är gillena som utser representanter till vårt fullmäktige, som i sin tur väljer vår styrelse.

Aktiviteter

Gillena arrangerar ett antal aktiviteter under året:

  • växtodlingsträffar
  • gillesträffar med lockande teman
  • cafékvällar
  • kurser
  • studieresor och -besök
  • marknader och utställningar

Kontaktuppgifter till våra gillen

Tveta Härads hushållningsgille

Ordförande:Rune Svensson

Tel:070-7263063

Vista Härads hushållningsgille

Ordförande: Thomas Gunnarsson

Tel:076-804 60 54

Mo Härads hushållningsgille

Ordförande: Katarina Plombo Nilsson

Tel:070-3369690

 Norra Vedbo Härads hushållningsgille

Ordförande: Karl-Gustav Fransson

Tel: 070-6901860

Södra Vedbo Härads hushållningsgille

Ordförande: Carolina Rickardsson

Tel:073- 0458543

Östra Härads hushållningsgille

Ordförande: Ingrid Sandahl

Tel: 073-2742803

Västra Härads hushållningsgille

Ordförande: Maria Sporre

Tel:070-825 05 88

Östbo Härads hushållningsgille

Olof Sjöholm

Tel:070-2242804

 Västbo Härads hushållningsgille

Ordförande: Bengt Gunnarsson

Tel:070-5837037