Hushållningssällskapet Jämtlands rekryterar VD

Som Vd är du direkt underställd ordföranden i Förvaltningsutskottet vid Jämtlands läns Hushållningssällskap. Du ansvarar för personal, arbetsmiljö, daglig verksamhet och resultat. 

I uppdraget ingår att utveckla befintliga affärer liksom att skapa nya inom fr.a. organisationens profilområden jord- och skogsbruk, lokal mat och matproduktion samt hållbarhet. Du kommer också att verka för ett ökat inflöde av nya medlemmar. Idag har vårt sällskap i länet ca 500 medlemmar.

Läs mer i annonsen här