Hushållningssällskapet Jämtland vill skapa odlingsglädje på Frösön

Hushållningssällskapet Jämtland har genom ett ettårigt avtal med Östersunds kommun förr möjligheten att nyttja marken vid Hornsbergs strand på Frösön för grönsaksodling.

Hushållningssällskapet Jämtland är nu är i full gång med projektet Stadsodling. Två grupper med 15 – 20 personer i vardera är nu i full gång med att bygga odlingslådor och förbereda för odlingen.

Straxt norr om Frösöbron vid Hornsberg samlades ett tiotal personer för att med gemensamma krafter bygga ihop de cirka 15 odlingslådor som de har tillstånd till att ställa upp på gräsplanen vid Hornsbergs Strand.

Odling_frösön

– Vi är en underförening till Hushållningssällskapet som är intresserade av odling, men alla är välkomna att delta i det här projektet, säger Simon Carlquist en av initiativtagare till odlingsprojektet.  Alla har tillgång till platsen och odlingslådorna ska förhoppningsvis leda till en trivsam oas för odlingsintresserade här på Frösön.

Många av deltagarna är nybörjare så tanken med platsen är att alla ska få vara med och att det är en plats för lärande och kunskap inom trädgårdsodling fortsätter Simon.

Senast sista veckan i juni ska odlingen starta så det är nu bråda tider att få till anläggningen

Mattias Grapenfelt VD för Hushållningssällskapet Jämtland är glad över avtalet med kommunen.

– Vi är väldigt glada att vi får möjlighet att driva det här projektet så här publikt på allmän plats. Hushållningssällskapets tanke med att inspirera till stadsodling är att öka allmänhetens nyfikenhet och intresse för hur mat produceras. Det är roligt att viljan och intresset att stadsodla finns hos människor i så spridda åldrar, kön och med olika bakgrund som det blivit här på Frösön. Matjord och frö ser vi också som en bra metafor för hållbar tillväxt. Förutom att vi ser detta som att ”göra en samhällsnytta” är det också viktigt för oss att visa upp vårt varumärke i en ”modern förpackning”. Det är kul att vi gör något som uppfattas som ”trendigt”, vi har arbetat med många olika samhällsfrågor i snart 200 år men år 2015 är vi relativt okända utanför jordbrukssektorn avslutar Mattias Grapenfelt.

Läs mer om projektet på bloggen: Tillsammans Frösön
Se även tv-inslag av ÖP

Kontakt:
Mattias Grapenfelt
Telefon: 070 190 59 84
mattias.grapenfelt@hushallningssallskapet.se