Hushållningssällskapet hjälper torkdrabbade

350 lantbrukare som drabbats av torkan kan nu få extra hjälp av Hushållningssällskapet för att klara sina djur och företag inför framtiden.

Hushållningssällskapet får 4,7 miljoner kronor av Jordbruksverket för rådgivning till lantbrukarna. Rådgivare inom bland annat ekonomi, foder och växtodling kan därmed göra skräddarsydda insatser ute på omkring 350 lantbruksföretag i hela landet.

(Vi går idag ut med pressmeddelande. PM laddar du ner här!)

Företagarna får hjälp med att analysera situationen utifrån olika aspekter. De får också veta vad de behöver göra för att klara sig vidare.

Det behövs ett helhetsgrepp. Det handlar om ekonomin men också om växtodlingens tillgångar och behoven i djurhållningen. Det finns många osäkerhetsfaktorer. Lantbrukarna behöver och vill ha någon att diskutera med så att de kan ta fram en handlingsplan, säger Hans Hedström, teamchef vid Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge.

Förutom akuta insatser är det också viktigt för lantbrukarna att kunna planera för framtiden, menar Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland.

Man behöver se över företaget så att man är rustad för framtiden och har tillräckliga marginaler. Man måste kunna hantera de risker som uppstår i samband med torka och regn. Det belastar både produktionen och ekonomin, säger hon.

Hushållningssällskapet deltog i somras i arbetet med att hjälpa lantbrukarna. Rådgivarna medverkade i torkmöten, var extra tillgängliga för sina kunder och bidrog med råd och tips till alla som behövde det. Hushållningssällskapet skrev ett uppmärksammat öppet brev om behoven till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och bjöds sedan in till honom för att diskutera framför allt de långsiktiga behoven.

Det är bra att vi får möjligheten att hjälpa krisdrabbade lantbrukare och det krävs krispaket just nu. Men det lantbruksföretagen egentligen behöver är bättre konkurrenskraft och stärkt lönsamhet så att de själva kan klara enskilda år med torka eller annat extremväder, säger förbundsdirektör Jesper Broberg på Hushållningssällskapens förbund.

Jordbruksverket har upphandlat rådgivning inom likviditets- och foderrådgivning i samband med årets torka. Hushållningssällskapet får 4,7 av totalt 20 miljoner kronor. Rådgivningen subventioneras till 70 procent.

Mer information:

Jesper Broberg, förbundsdirektör, Hushållningssällskapens Förbund, 0702299878

Hans Hedström, teamchef, Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge,

070-5434091

Elenore Wallin, ekonomi- och företagsrådgivare, Hushållningssällskapet Östergötland, 070-3733622

Nicklas Bengtsson, utvecklingsledare, Hushållningssällskapens Förbund,

0709-643 008

Presskontakt; Heléne Jansdotter Lindholm, helene.jansdotter.lindholm@hushallningssallskapet.se 070-832 2004