Hushållningssällskapet har flyttat in i nya lokaler

Hushållningssällskapens förbundskansli har flyttat in hos KSLA, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien på Drottninggatan 95 B i Stockholm. Inflyttning skedde i slutet på september och förbundskansliet har nu hunnit installerat sig i de nya lokalerna.

Tidigare har Hushållningssällskapens förbundskansli funnits i Gamla Stan.

– Det är två organisationer som redan idag har mycket utbyte och kontakt med varandra. Genom att sitta i samma hus kommer vi säkert också att hitta fler sätt att dra nytta av varandra med det gemensamma målet att öka konkurrenskraften inom de gröna näringarna, säger Jesper Broberg, förbundsdirektör vid Hushållningssällskapens Förbund.

Hushållningssällskapens förbund företräder de 17 regionala Hushållningssällskapen i olika frågor mot myndigheter, företag och organisationer. Vidare ansvar man bland annat för gemensam kommunikation, marknadsföring och möten.

Kontakt
Jesper Broberg, Förbundsdirektör
Telefon 070 22 99 878
jesper.broberg@hushallningssallskapet.se