Hushållningssällskapet Halland startar projekt om livsmedelsproduktion och biologisk mångfald

Hushållningssällskapet Halland har beviljats medel för ett projekt om livsmedelsproduktion och biologisk mångfald från Bertebos stiftelse. Ett projekt som kommer löpa över tre år och involvera flera delar av Hushållningssällskapet Hallands verksamhetsområden.

Hur kombineras rationellt jordbruk och livsmedelsproduktion med ökad biologisk mångfald? Projektet har ett långt namn, men det beskriver också precis vad som ska göras under projekttiden: Utveckling och demonstration av agro-ekologiska lösningar och metoder – livsmedelsproduktion i kombination med ökad biologisk mångfald i ett förändrat klimat.

Inom projektet kommer positiva effekter på biologisk mångfald utvärderas samt även på livsmedelsproduktion. Projektet kommer också att undersöka eventuella negativa effekter på livsmedelsproduktionen av hög biologisk mångfald. Sambanden undersöks genom fasta demonstrationsobjekt och specifika odlingsförsök.

Ett samarbete över gränser

John Strand är senior projektledare vid Hushållningssällskapet Halland och han ser fram emot att samarbeta över gränserna.

– Det roliga med detta projekt är att vi tar ett helhetsgrepp på en så komplex fråga som livsmedelsproduktionen och den biologiska mångfalden är.

Flera olika delar av Hushållningssällskapet Hallands verksamhetsområden kommer att involveras i projektet. Så som Natur- och vattenvård, företag- och innovationsutveckling, fältförsök och växtodling.

Planen för projektet

Första året ligger fokus på jordhälsa, pollinering och ekologisk-jämfört med konventionell odling.

– Vi har väldigt bra förutsättningar för detta projekt här på Lilla Böslid med sandjordar och lerjordar, konventionell odling och ekoodling berättar John Strand.

Resultaten kommer sen att förmedlas i fält via fältvandringar, skyltar och informationsslingor. Sofie Pålsson är växtodlingsrådgivare och hon ser ett behov som kommer fyllas.

– Lilla Böslid kommer uppdateras rejält med informationsslingor och vi kommer använda digitala verktyg för att göra platsen mer öppen för allmänheten berättar Sofie Pålsson, och fortsätter.

– Jag hoppas att vi genom fältdemo och fältvandringar kan inspirera och ge idéer för hur man kan göra små såväl som stora insatser för mångfalden i sin produktion.