Hushållningssällskapet Halland återskapar våtmarker

Hushållningssällskapet Halland arbetar aktivt med att återskapa vårmarker. Nu kommer de i projektet Integrerade Skyddszoner att dokumentera en ny teknik att rena dräneringsvatten. I slutänden hoppas man på att detta ska minska övergödningen i Östersjön och Västerhavet.

John Strand som arbetar med naturvård, vatten och miljö på Hushållningssällskapet Halland säger att – Våtmarkerna fungerar som landskapets njurar. Samtidigt som dom gynnar den biologiska mångfalden – en massa djur och växter trivs i våtmarkerna.

John anser att framtiden för våtmarker ser ljus ut och intresset för våtmarker bland markägare är fortsatt stort.

Hör mer om projektet i P4 Halland

Kontakt:

John Strand
Telefon 035-465 18
Mobil 0708-43 82 18
E-post john.strand@hushallningssallskapet.se