Stipendier och fonder

Stipendier och fonder Gotland

Hushållningssällskapet förvaltar olika fonder och delar årligen ut avkastningen av dessa i form av premieringar och belöningar i olika former. Stipendier ur olika fonder kan sökas utifrån kriterierna som upprättaren av fonden beslutat om.


Stipendier för gotländsk jordbruksungdom

Hugo och Josefina Karlströms minnesfond

Stipendier till ungdom under 30 år från jordbrukarhem eller från hem som har sin utkomst vid jordbruket. Stipendiet är avsett som bidrag för genomgång av lantbruksskola, folkhögskola, annan gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Ansökan tas emot under januari månad varje år. Sista ansökningsdag 31 januari.

Om du har frågor kontakta oss.