Organisation

Styrelse och övriga förtroendevalda

Hushållningssällskapets styrelse kallas Förvaltningsutskottet (FU), och består av åtta ordinarie ledamöter. Förvaltningsutskottet har till uppgift att dra upp långsiktiga strategier för hur Hushållningssällskapet Gotland skall utvecklas. Av tradition brukar landshövdingen sitta som ordförande i Hushållningssällskapet, så även idag. Denna tradition har pågått sedan år 1801 då S.M von Rajalin valdes till sällskapets talesperson.

Hushållningsgillen på Gotland

Hushållningssällskapet är en medlemsorganisation. Som medlem i Hushållningssällskapet är du även medlem i ett hushållningsgille. Gillet är den lokala verksamheten inom Hushållningssällskapet. Som medlem får du bland annat:

– Delta i gillets verksamhet
– Vår medlemstidning med 5 nummer per år
– Möjlighet att påverka landsbygdsutvecklingen
– Delta i olika aktiviteter, t ex resor, fester, kulturprogram, fält- och gårdsvandringar.

Hushållningsgillena har varje år i september-oktober årsmöten som brukar innefatta ett trevligt studiebesök med efterföljande föredrag och årsmötesförhandlingar. Förutom årsmötet kan gillet arrangera andra träffar under året.

Till ett gilles aktiviteter välkomnas både medlemmar och alla som är intresserade av att delta – även den som inte är medlem i Hushållningssällskapet.

Gillet har en egen styrelse

Kontakta gärna ordföranden om du har förslag på aktiviteter eller synpunkter på verksamheten. Gillena och gillesordförande.

På Gotland finns 9 hushållningsgillen. Tidigare hade vi 22 gillen uppdelade och uppkallade efter den gamla tingsindelningen på Gotland, men under hösten 2009 slogs många gillen samman och bildade 9 nya gillen. Här kan du se socken- och gillesindelningen på Gotland. Namnen på gillena är desamma som tidigare:

  • Fårö Rute Forssa gille
  • Lummelunda Bro Endre Visby gille
  • Bäl Lina gille
  • Dede Halla gille
  • Kräklinge Garda Burs gille
  • Stenkumla Banda gille
  • Hejde gille
  • Hemse Fardhems gille
  • Hablinge Grötlinge Hoburgs gille