Om oss

Hushållningssällskapet på Gotland är en fristående medlemsorganisation. Vår verksamhetsidé är att genom kunskapsspridning främja utvecklingen av lantbruket och landsbygden – en uppgift lika aktuell idag som vid starten 1791.

Hushållningssällskapet på Gotland bedriver försöksverksamheten och omfattande rådgivningstjänster som lägger grunden för en obunden rådgivningsverksamhet. Vår rådgivning spänner över bygg, ekonomi, miljö, växtodling, ekologiskt lantbruk, husdjur, företagsutveckling på landsbygden, avbytartjänst samt mat- och hälsofrågor. Populärt kan verksamheten uttryckas följa linjen från jord till bord.

Sedan 1 januari 2015 är Hushållningssällskapet Gotland majoritetsägare till Gotland Grönt Centrum AB som bedriver gymnasie- och vuxenutbildningsverksamhet inom de gröna näringarna.

Genom individuell rådgivning, kursverksamhet och olika utvecklingsprojekt ger vi lantbruket och landsbygden ny kunskap för att kunna utvecklas.

 


 

Vår vision

På Hushållningssällskapet arbetar vi utifrån visionen att vi skall aktivt verka för en god hushållning av landsbygdens resurser för att skapa en hållbar utveckling. Vi skall erbjuda spetskompetens för lantbruk och landsbygd väsentliga områden.