Hushållningssällskapet gör skillnad!

Regeringen lovar nu att se över den osunda konkurrensen där statliga myndigheter erbjuder samma tjänster kostnadsfritt som privata aktörer tar betalt för. Bland annat Skogsstyrelsen, som tillhandahåller såväl motorsågskörkort som skogsbruksplaner och värderingar.

Detta efter att Jesper Broberg, förbundsdirektör i början av sommaren skrivit en krönika om ämnet i ATL.  ”Det finns mängder av privata företag som erbjuder samma tjänster. Varför ska Skogsstyrelsen lägga resurser på denna typ av verksamhet?”, undrade Jesper Broberg.

Betty Malmberg, moderata riksdagsledamoten läste krönikan och ställde en skriftlig fråga till civilminister Ardalan Shekarabi (S) som svarar att regeringen avser att ”vid kommande omprövningar av det statliga åtagandet särskilt uppmärksamma myndigheternas säljverksamhet och effekterna på de marknader där de statliga myndigheterna är verksamma”.

Ett litet steg framåt mot att stoppa den osunda konkurrensen i det gröna näringslivet.