Hushållningssällskapet gav Prins Carl Philip bild av läget i gröna näringarna

Under onsdagen hölls ett digitalt möte där kungahuset informerades av Hushållningssällskapet om pandemins effekter i de gröna näringarna.

Representanter från Hushållningssällskapet informerade Prins Carl Philip om det ekonomiska läget för lantbrukare, situationen inför växtodlingsåret 2021, pågående digitaliseringsprojekt och om hur naturbruksgymnasier arbetar med distansundervisning. Mötet skedde digitalt med alla deltagare uppkopplade.

– Jag tycker det är mycket trevligt att Prinsen vänder sig till oss för att hålla sig underrättad om läget i landet, säger Jesper Broberg, förbundsdirektör, Hushållningssällskapens Förbund.

Prins Carl Philip är Hushållningssällskapets beskyddare.

Förutom Prinsen och förbundsdirektören deltog även Jimmy Larsson, nationell affärsutvecklare, Hanna Johansson, växtodlingsrådgivare, Axel Lundberg, ekonomirådgivare, Tova Johansson, rektor Naturbruksgymnasiet Kalmar samt Lars Berggren, lantbrukare och förtroendevald.

Läs gärna kungahusets pressmeddelande här!

Foto: Kungl. Hovstaterna