Hushållningssällskapet fortsätter arbetet med att etablera fler Grön Arena verksamheter i Sverige

Projektet ”Marknadsföring och informationsspridning av konceptet Grön Arena” ska bidra till en ökad kännedom om varumärket Grön Arena och nya affärsmöjligheter för landsbygdsföretagare.

Hushållningssällskapen har beviljats medel från Jordbruksverket för att driva ett nationellt projekt med en total budget på knappt tre miljoner kronor. Intresset för Grön Arena är stort hos landsbygdsföretagare, och flera står i kö för att gå en Grön Arena utbildning och så småningom kunna ansöka om att bli en godkänd Grön Arena gård. Gårdarna är redo att erbjuda sina tjänster – men köpare av Grön Arena-tjänster måste få en ökad kunskap om fördelarna med att vistas på en gård.

”Vi arbetar intensivt med att sälja in Grön Arena till landets kommuner men kommuner är ovana med att köpa denna typ av tjänster så vi måste fortsätta berätta om fördelarna med att vistas och verka på en gård” säger projektledare Christer Yrjas. Målet med projektet är att få till fler avtal mellan köpare och säljare av Grön Arena-tjänster.

Godkända Grön Arena-gårdar finns över hela landet, från Kalix i norr till Kivik i söder. ”Vi jobbar både nationellt och regionalt, i åtta noder, i nära kontakt med gårdarna” berättar projektledare Malin Fahlesson. Potentiella köpare av tjänster, såsom kommuner, Arbetsförmedlingen och andra, ska kunna möta Gröna Arena gårdar regionalt. De aktiviteter som projektet kommer att fokusera på är regionala seminarier, nätverksträffar, framtagning av marknadsföringsmaterial för olika medier och möten med beslutsfattare och andra intressenter.

Vill du veta mer om projektet kontakta någon av de nationella projektledarna:

Christer Yrjas, Hushållningssällskapet Skåne, telefon 0708 – 94 53 39

Malin Fahlesson, Hushållningssällskapet Skaraborg, telefon 070-354 03 66

Fakta om konceptet Grön Arena:

Grön Arena är ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och inom hälsoområdet.
Tjänster som anpassas efter den enskilde för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité.
Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård.
För mer info klicka här

eu-loggaGrön Arena utbildning 2015