Hushållningssällskapet flyttar in till SLU på Röbäcksdalen

Hushållningssällskapets Umeåkontor flyttar från Umestan Företagspark till Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) lokaler på Verkstadsgatan 15 i Röbäcksdalen.

– Vi känner att vi hamnat i helt rätt sammanhang när vi flyttar in hos SLU. Det är två organisationer som redan idag har mycket utbyte och kontakt med varandra. Genom att sitta så nära varandra som vi kommer att göra nu hittar vi säkert fler sätt att dra nytta av varandra för att utveckla de gröna näringarna i norr säger Mikael Kivijärvi som är VD på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.

För närvarande består Hushållningssällskapets Umeåkontor av två medarbetare, Anna Molander som är husdjurs- och växtodlingsrådgivare som under året bland annat jobbat med rådgivning inom Greppa Näringen samt Christina Hammarström som jobbar med landsbygdsutveckling. Bland annat arrangerar hon Bondens egen marknad i Umeå och har den senaste tiden jobbat med att utveckla och marknadsföra det västerbottniska kustfisket.

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten och SLU är sedan tidigare även grannar i Norrbotten på Försöksstationen i Öjebyn, där Hushållningssällskapet äger trädgårdsdelen och SLU ansvarar för lantbruksdelen.