Hushållningssällskapet erbjuder helhetsrådgivning till svenska mjölkföretag

Hushållningssällskapet har blivit tilldelat medel att utföra subventionerad helhetsrådgivning för att hjälpa svenska mjölkföretag att utveckla sin verksamhet och öka lönsamheten.

– Genom detta kan vi erbjuda mer rådgivning till fler lantbruksföretag runt om i landet säger Sara Byström, rådgivare på Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten. Med ett stort antal specialister inom olika ämnesområden kan vi på Hushållningssällskapen erbjuda en bred och kompetent helhetsrådgivning fortsätter Sara Byström.

Hushållningssällskapet har blivit tilldelat medel att utföra subventionerad helhetsrådgivning i östra och norra Sverige vilket inkluderar Jönköpings, Kalmar, Kronoberg, Gotlands- och Östergötlands län (Östra delarna) samt Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län (norra delarna). I varje region finns även samarbetspartners från andra organisationer och även från internationella experter.

– Avräkningspriset är svårt att påverka för den enskilde lantbrukaren. Det man ska fokusera på är avkastning och kostnader och där kan vi rådgivare bidra med coachning och kunskap, säger Filip Brånstrand rådgivare på Hushållningssällskapet Jönköping.

Rådgivningen bedrivs som integrerad helhetsrådgivning, dvs. att rådgivare inom olika delar av företagens verksamhet tillsammans tar ansvar för att se över och stödja företagen att utvecklas på önskvärt sätt. Rådgivningen ska alltid omfatta affärsutveckling, produktion och ekonomi. I övrigt avgör behoven i varje företag vilka områden som bör inkluderas i rådgivningen, till exempel juridik och ledarskap. Grundkravet för att få ta del av rådgivningen till subventionerat pris är att man ska ha utökat produktionen med 50 koplatser sedan 2007.

Kontakt:
Filip Brånstrand, region öst – Hushållningssällskapet Jönköping. Telefon 0708 – 29 09 74
Sara Byström, region norr – Hushållningssällskapet Norrbotten/Västerbotten. Telefon 070-107 66 87
Jesper Broberg – Hushållningssällskapens förbund. Telefon 070 – 22 99 878