Tidigare stipendiater

År 2019
Daniel Josefsson, Hedemora
Sune Gustavsson, Dala-Husby

År 2015
Lars-Åke Olhans, Leksand

År 2014
Torbjörn Printz, Dala Husby
Erik Jöhnemark, Jönvik, Hedemora

År 2010
Ingvar och Nils-Erik Öhman, Kilen 28-30, 793 91 LEKSAND

År 2008
Inger och Robert Heed, Naglarby 61, 783 50 GUSTAFS

År 2005
Bo Wiklund, Linghed
Hans Olov Backlund, Linghed

År 2004
Ruben Forsberg Nickarvet 774 97 Fors

År 2003
Lars Balstadsveen Skolvägen 5, 790 91 Särna

År 2002
Göran Pers, Djura

År 2001
Ingemar och Yvonne Eriksson, Åkerö 4, 776 96 Dala-Husby

År 2000
Göte Bengtsson, Börtåsvägen 631, Garsås

År 1998
Lars Berg, Kristineberg, 790 15 Sundborn

År 1997
Gunnar Karlsson, Torsberg 7, Sunnansjö
Bengt Wilhelmsson, Rävbo, Hedemora
Arne Gustavsson, Solvarbo 361, Gustafs

År 1996
Arne Bergkvist, Kallmora, Orsa
Gunnar Nilsson, Östra Lillmon 4429, Lima
Knif Nils Eriksson, Brunnsberg 4181, Älvdalen

År 1995
Högosta Bertil och Lisbeth Johansson, Noret, Dala-Järna
Folke Lindén, Östansjö, Svärdsjö

År 1994
Per Lennart Perols, Norrbo 8033, Nyhammar
Systrarna Astrid ochIngrid Jonsson, Bältarbo 28, Hedemora

År 1993
Lars-Erik och Bengt-Åke Larsson, Vallerås 3863, Malung
Mats Wik, Utanmyra 536, Sollerön
Lars-Erik Bohlin, Rot, Älvdalen

År 1992
Dalviks skifteslag:
Hans Gustavsson, Mats Gustavsson, Lars Hansson, Kjell Johansson, Gösta
Perers, Gunnar Andersson, Lennart Green samtliga från Dalvik, Falun

År 1991
Jan Olof Israels, Grytnäs, Avesta
Per Olov Falkeström, Ingvallsbenning, Hedemora

År 1990
Per Olov Larsson, Oljonsbyn, Orsa
Bengt Heinstedt, Risheden, Äppelbo

(för stipendiater tidigare än 1990 hänvisas till Arkiv Gävleborg)