Stipendier och fonder

Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg förvaltar och delar ut stipendier från fem olika fonder vart annat år. Varje år delar vi ut ett stipendium till en elev på Naturbruksgymnasiet i Rättvik och Nytorp, som vill satsa på en framtid inom vår näring. Stipendiater nomineras av de lokala Hushållningsgillena i Dalarna.